Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler: Sultan Selim, Osmanlı İmparatorlarının en büyük padişahından biridir. 8 yıl kaldığı saltanat süresince Osmanlı imparatorluğunun toprağını neredeyse 3 katına çıkardı. O hem büyük bir şair, hem güçlü bir kumandan ve hem de yüksek bir devlet adamıydı. İkinci Bayezid’in oğlu olan Yavuz Sultan Selim, 1467 de Amasya’da dünyaya geldi. Çocukluğunda çok iyi yetişti. Dönemin en alim hocası olan Halim Çelebi’den ders aldı. Büyük bir devlet adamı olmak için tüm vasıflara haizdi. 1512 yılında tahta çıktı, 1520 yılında vefat etti.
O, korkunç bir cihangirdi. Bir gün şöyle söyledi: "Bana dünyada sadece vatan aşkı yeter." Coştukça, "Selim bugün askerlik aşkının padişahıdır. Ne hanlıkta mukayyeddir, ne de Hakana muhtaçtır." diye dünya haritasını önüne alıyor: "Bu dünya bir padişaha azdır!" diyerek üzülürdü. Yavuz Sultan Selim hakikaten yiğit bir insandı. İri vücutlu, şahin bakışlı, pala bıyıklı, bir erkek güzeli idi. Buna rağmen çok sertti. Vezirlerin kusurunu gördüğü zaman affetmez, derhal başını vurdururdu. Saltanatı boyunca, Şimdiki Türkiye sınırlar içerisinde birçok vilayet ile Şu an Türkiye sınırları dışında kalan birçok yeri Osmanlı toprağına kattı.

Yavuz Sultan Selim, Trabzon’da vali iken memleketinin durumunu uzaktan takip ediyordu. İran Şii kuvvetleri, Anadolu içlerine doğru akın ediyorlardı. Buna çok üzülüyordu. Babası ise iyice ihtiyarlamış bulunduğundan, Fatih’in devrindeki o büyük zaferleri görünmüyordu. İstanbul’da bir takım ileri gelenler Şehzade Ahmet’i tahta çıkarmak istediler. Bunu duyan Yavuz Sultan Selim, askeriyle Rumeli’ne geçerek babasının askeriyle çarpıştı. Sonuçta kendi gücüyle 1512 tarihinde dokuzuncu padişah olarak tahta çıktı. Babasının yerine geçen Yavuz Sultan Selim ilk 3 seferini Batı’ya yapmış, ancak 4. seferinde İran üzerine yürüyerek Irak’ı İran’dan alıp Basra körfezine çıktı. Şah İsmail’in Sünni Türkmen Akkoyunlulardan aldığı İran’ı, Sünniliğe döndürmek mümkün olmamıştır. Yavuz Sultan Selim İran’a yapılan seferle, Şah İsmail’ i on iki saat içinde perişan etti. Şah Ísmail’in hazine ve altın tahtı ele geçirildi. İran’in o zamanki başkenti Tebriz’e girdi. 2500 kilometrelik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte esine az rastlanmıştır.

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler:
Adana, Hatay, Gaziantep, Mardin, Urfa, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli illerini, Dulkadir Beyligi’ni, Musul, Kerkük ve Erbil’i Osmanlı sınırlarına dahil etti. Eyyubi Melikliği’ni aldı. 1516′da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz’da Ramazanoğulları Beyliği’ni ele geçirdi.
24 Agustos’ta Mısır Memlükleri ile Mercidabik Ovasında savaştı. Memlükleri kesin olarak yendi. 28 Ağustos’ta Halep’e girdi. 29 Ağustos I516′da mukaddes emanetlerin hepsi İstanbul’ a getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedilerek, Osmanlı topraklarına dahil etti.
Kendi zamanına kadar hiçbir padişahın göze almadığı koskoca Sina Çölü’nü 13 günde geçti. Yeni tekniğin verdiği imkanla bu çöl, birinci dünya savaşında, 11 günde geçilmiştir. 22 Ocak 1517`de Memlükleri Ridaniye’de tekrar yenerek Kahire’ yi feth etti. Yavuz Sultan Selim, Memluk sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşımıştır.
Kahire’nin fethinden soma Ístanbul’a gelen Mısır uleması ile, Türk uleması Yavuz’un halife olmasını karar verdi. Daha sonra Halife Üçüncü Mütevekkil Ayasofya Camisinde mimbere çıkarak, Yavuz’un hilafetini ilan etti.
Yavuz Sultan Selim’in Vefatı, sadrazamlığa Pir Mehmet Paşa’yı verdikten sonra, ordusu ile Macaristan’a bir sefer yapmak üzere yola çıktı. Ancak, Çorlu ile Uğraş nahiyesi arasında Sirt köyünde hastalandı. Sırtında çıkan kan çıbanı büyümüştü. Durumu ağırlaşınca Kur’an-ı Kerimi alıp, Yasin suresini okurken, 1520 yılında 53 yaşında iken vefat etti. Bu zafer dolu olan yaşamı sona erdiğinde, dünya tarihide, büyük bir hükümdarını kaybediyordu.
Son Güncelleme : 18.04.2021 17:48:49
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler"
Güzel açıklamış azınıza sağlık
Eylül . 14.01.2018
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim'in Dedesi, İstanbul'u fethi ile tanınan Fatih Sultan Mehmed'dir. Osmanlı Padişahları arasından yedinci hükümdar olmuştur. 1431 yılı...
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da do...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022