Yavuz Sultan Selim Tuğrası

Yavuz Sultan Selim Tuğrası

Yavuz Sultan Selim Tuğrası üzerinde yazan yazının Türkçe meali şu şekildedir; Selim-Şah bin Beyazid Han el-muzaffer daima. Tuğrada yazan şah ve han kelimeleri unvan ve padişahlıktan dolayı yazılmış olup bin oğlu anlamına gelmektedir. Yani tuğrada, Beyazid Han'ın oğlu Selim Şah denilmektedir. Osmanlı tuğralarında baba ve oğlun adlarının her ikisinin de tuğrada yazılması bir gelenektir. Bütün padişahların tuğralarında hem babalarının hem de kendilerinin isimleri yazmaktadır. Tuğranın sahibi olan padişahın ismi tuğranın en altında yazar. Tuğralar Osmanlı padişahları için oldukça büyük bir önem teşkil etmekteydi. Her yeni gelen padişah kendisi için özel olarak kendi adının ve babasının adını yazdırdığı yeni bit tuğra yaptırırdı. Bu tuğralar gönderilen mektuplarda, emirlerde, ferman ve beratlarda ve benzeri yerlere mühürlenerek tuğra bu mühre basılır ve bu emrin, fermanın padişaha ait olduğunu beyan ederdi. Tuğra, Anadolu Selçuklularında, Büyük Selçuklularda, Anadolu Beyliklerinde de görülmektedir.

Yavuz Sultan Selim Tuğrası paralarda, resmi binalarda ve resmi yazılarda da kullanılmıştır. Daha sonraları pul ve bayrak üzerinde resmi dairelerin giriş kısımlarında da arma olarak kullanılmıştır. Tuğra Osmanlı devleti için ayrı bir önem arz eder bugün dahi tuğra demek Osmanlı demektir. Tuğra, farsça da nişan, Arapça da tevki şeklinde ifade edilir. Osmanlı tuğraları Osmanlı devletinde hükümdarın havi alameti sayılmaktadır.İlk Osmanlı tuğrası Orhan Bey zamanında görülmektedir. Osman Beyin tuğrası bulunmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Tuğrası dahil bütün tuğralara özel bir ihtimama gösterilirdi ve bu tuğrayı nişancı yahut tevki çekerdi. Tuğra çekmek çok büyük bir sanat istemektedir. Tuğranın her bir çizgilerinin kendi içindeki muntazam rayihası o zamanki şartlarda büyük emek istemektedir. Öyle ki tuğralar hat sanatına bir kol oluşturmuştur. Osmanlı tuğraları zaman içinde her ne kadar padişahlara göre faklı içerikte olsalar da şekil olarak belli bir şemaya oturtulmuş ve bu düzen içinde bütün padişahların tuğraları bu şekle sadık kalarak hazırlanmıştır.

Tuğranın bölümleri:

 • Tuğranın Seresi (kürsüsü): Tuğranın alt kısmında bulunur asıl metin burada yazılmaktadır. Yani padişahların ve babalarının isimleri bu kısımda yazılır.
 • Tuğranın bezeleri: Tuğranın sol tarafında bulunur. Genellikle nun harfi olarak yazılsa da bazı tuğralarda tamamlayıcı olarak kullanılmıştır.
 • Tuğranın tuğları: Tuğranın en üst kısmında bulunan elif harflerine verilen addır. Bir tek tuğra haricinde bütün tuğralarda üç adet yazılmıştır. Bu tuğlar hükümdarlık alameti olarak sayılmaktadır. Genellikle tamamlayıcı olarak kullanılmış ve bu tuğları kullanmak bir gelenek halini almıştır.
 • Tuğranın kolları (hançere): Muzaffer kelimesinin üzerinden geçer ve sağa doğru birbirine paralel bir şekilde uzanır.

 • Hemen hemen bütün tuğralar bir öncekine benzetilerek hazırlanmıştır bu tuğralar da genel olarak iki beyze ve üç tuğ bulunur. 2. Murat'dan sonra Yavuz Sultan Selim Tuğrasında olduğu gibi bütün padişahların tuğralarında el-muzaffer daima tabiri kullanılmaktadır bunun anlamı daima muzaffer olan demektir. Bunun yanında tuğralara ek olarak yan kısımlarına faklı yazılarda yazıldığı bilinmektedir.
  Son Güncelleme : 21.04.2021 08:55:47
  Yavuz Sultan Selim Tuğrası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Yavuz Sultan Selim Tuğrası Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  1 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selim Tuğrası"
  Yavuz Sultan Selim ve diğer padişahların tuğralarında arapça hatla yazılmış muzaffer kelimesi mi kullanılmaktadır? Peki her padişah aynı hat yazısını kullanıyorsa eğer tuğranın hangi padişaha ait olduğu nasıl tespit ediliyor. E yazısından mı fark ediliyor, kronojik açıdan mı inceleniyor yoksa daha öncesinden bu tuğralar tasarlanmış mıdır? Bu konuyu açıklayabilir misiniz?
  Emre . 31.10.2018 21:50:03
  CEVAP YAZ
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
  Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
  Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
  Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
  Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
  Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
  Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
  Yavuz Sultan Selim Şiirleri
  Yavuz Sultan Selim Şiirleri
  Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
  Yavuz Sultan Selimin Ölümü
  Yavuz Sultan Selimin Ölümü
  Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
  Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
  Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
  Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
  Yavuz Sultan Selimin Eşleri
  Yavuz Sultan Selimin Eşleri
  Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
  Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
  Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
  Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
  Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
  Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
  Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
  Yavuz Sultan Selimin Hayatı
  Yavuz Sultan Selimin Hayatı
  Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
  Yavuz Sultan Selim Dönemi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi
  Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

   

  Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  Yavuz Sultan Selim Camii
  Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
  Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
  Yavuz Sultan Selim Türbesi
  Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
  Yavuz Sultan Selim Babası
  Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
  Yavuz Sultan Selim Tuğrası
  Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
  Yavuz Sultan Selim Bedduası
  Yavuz Sultan Selim Dedesi
  Yavuz Sultan Selim Çocukları
  Yavuz Sultan Selim Küpe
  Turnadağ Savaşı
  Ridaniye Savaşı
  Çaldıran Savaşı
  Yavuz Sultan Selim Kimdir
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
  Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
  Yavuz Sultan Selim Şiirleri
  Yavuz Sultan Selimin Ölümü
  Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
  Yavuz Sultan Selimin Eşleri
  Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
  Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
  Yavuz Sultan Selimin Hayatı
  Yavuz Sultan Selim Dönemi
  Popüler İçerik
  Yavuz Sultan Selim Çocukları
  Yavuz Sultan Selim Çocukları
  Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
  Yavuz Sultan Selim Küpe
  Yavuz Sultan Selim Küpe
  Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
  Turnadağ Savaşı
  Turnadağ Savaşı
  Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
  Ridaniye Savaşı
  Ridaniye Savaşı
  Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
  Çaldıran Savaşı
  Çaldıran Savaşı
  Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
  Yavuz Sultan Selim Kimdir
  Yavuz Sultan Selim Kimdir
  Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da do...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Yavuz Sultan Selimin Eşleri
  Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
  Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
  Yavuz Sultan Selimin Hayatı
  Yavuz Sultan Selim Dönemi
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022