Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi

Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi İslam dünyası üzerindeki Osmanlı hakimiyeti bakımından tarihi bir olaydır. Fatih Sultan Mehmet samanına kadar Osmanlı- Memluk ilişkileri oldukça iyiydi. Memluk Devleti, Osmanlı Devletinin Avrupa'da Hristiyan toplumlarına karşı üstünlük kurmasına oldukça seviniyordu. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları devletini ortadan kaldırarak güneyde hâkimiyet kurması Osmanlı ile Memluk Devleti’nin arasını bozdu. Fatih Sultan Mehmet zamanında iki devletin arası açılmış Yavuz Sultan Selim zamanında ise bu gerginlik savaşa dönüşmüştür. II. Yavuz'un Dulkadiroğluları Beyliğini ortadan kaldırmasıyla bu iki devlet arası dehada kızıştı. Bu nedenle Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferleri Başladı.

Yavuz Sultan Süleyman’ın Mısır Seferinin Nedenleri

 • Yavuz Sultan Selim'in tüm İslam alemini himaye altına almak istemesi,
 • Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine'nin Memluklere bağlı bulunması ve bu nedenle Memluklerin tüm İslam alemince saygın bir konumda olması,
 • Memluklerin Osmanlı Devletine karsı Safavi Devleti ile ittifak kurarak arkasından iş çevirmesi,
 • Dulkadiroğluları topraklarının Osmanlı Devletine katılmasına Memluklerin aşırı tepki göstermesi,
 • Mısır'dan Baharat Yolu'nun geçmesiyle Memluklerin oldukça zengin olması, Şayet bu seferle Baharat Yolu'nun kontrol altına alınmasıyla Osmanlı hazinesine büyük getiri sağlayacak olması,
 • Her iki devlet arasındaki ilişkilerin hep çıkar üzerine kurulmasından dolayı son dönemde Osmanlı Devleti'nin güçlenmesi ile Memluklerin bundan rahatsız olması,

Mercidabık Savaşı (1516)

Osmanlı Devleti ile Memluk Devleti Kilis civarındaki Mercidabık'ta savaşa tutuştu. Bu savaşı Osmanlı Devleti'nin kazandığı bu savaşta Memluk Sultanı Kansu Gavri öldü. Bu savaşın sonucunda Halep ve Şam Osmanlı egemenliğine geçerken Osmanlı Devleti tüm Suriye'ye hakim oldu.

Ridaniye Savaşı (1517)

Yavuz Sultan Selim bir sene önce başlattığı seferi devam ettirerek Mısır'ın üzerine yürüdü. Bu yıllarda Kansu Gavri'nin yerine Tomanbay hükümdar olmuştu. Tomanbay Ridaniye'de güçlü bir savunma düzeni kurdu. Yavuz Sultan Selim olağanüstü bir başarı göstererek kısa bir süre içerisinde Sina Çölü'nü geçti. Memluk savunma hattını çevreleyerek Memluk’lerine savunma toplarını etkisiz hale getirerek Ridaniye'de büyük bir başarı kazandı.

Mısır Seferinin Sonuçları

 • Yavuz Sultan Selimin Mısır seferi sonucu Memluk Devleti yıkıldı.
 • Filistin, Suriye, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Mekke ve Medine'nin anahtarı ve kutsal emanetler Osmanlı Devleti'ne geçerek İstanbul’a getirildi.
 • Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki etkisi ve saygınlığı iyice arttı.
 • Baharat Yolu Osmanlı'nın eline geçerek Büyük kazançlar sağlayacaktı ki, bu sırada Portekizliler Ümit Burnu'nu bulduğundan Baharat Yolu'nun pek önemi
 • Savaş sonucu elde edilen ganimetlerle ve alınan vergilerle Osmanlı hazinesi zenginleşti.
 • Mısır seferi ile Kuzey Afrika'nın fethi için önemli bir üs sağlanmış oldu.
 • Rodos, Girit ve Kıbrıs dışındaki tüm Doğu Akdeniz adaları Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetine geçti.
 • Venedikliler Kıbrıs için Memluklere vergi ödüyorlardı. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeye başladılar.
Son Güncelleme : 21.04.2021 10:12:50
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi"
Yavuz Sultan Selimin Halife ünvanını alması Mısır Seferleriyle birlikte gerçekleşmiyor muydu? Yanlış mı biliyorum acaba? Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn ünvanını alıyordu hatta. Yani Mekke ve Medinenin hizmetçisi deniliyordu. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
Mustafa . 07.09.2018 14:54:07
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da do...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022