Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü

Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü

Yavuz Sultan Selim nasıl öldü, 10 Ekim 1470 tarihinde dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğinden gelmiştir. Yavuz Sultan Selim, uzun boya, geniş omuzlara, kalın kemiklere sahip yiğit bir padişahtı. Kırmızı yüzü ve uzun bıyıkları vardı. Doğası gereği sert tabiatlı ve cesurdu. Kuvvetli bir eğitim tahsili almıştı.
Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı tahtındaki saltanatı kısa sürmüş olsa da, oğlu Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını yaşamasına ortam hazırlamıştır. Sultan Selim, babasından kendine geçmiş olan boş hazineyi tamamen doldurmuştur. Herkes tarafından bilinen bir efsaneye göre; ağız dolusu hazinenin kapısını kendi mühürleyip şöyle vasiyet etmiştir: "Benim altınla doldurduğum bu hazineyi, benden sonra her kim doldurabilirse şayet kendi mührü ile mühürlensin, yoksa Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin." Bu vasiyet yerine getirilmiş ve o tarihten sonra gelen hiçbir padişah hazineyi dolduramamıştır. Bu yüzden bu hazinenin kapısı Osmanlı Devleti'nin yaklaşık olarak 400 yıl boyunca Yavuz'un mührüyle mühürlenmiştir. Ta ki Osmanlı Devleti iflas edene kadar. Gelelim Yavuz Sultan Selim vefat döneminde yaşanan olaylara;

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferini tamamlayıp İstanbul’a döndüğünde, onun vezirlerden bazıları, İstanbul ve İskenderiye arasındaki deniz yolunun tam ortasında çok tehlikeli bir korsan ocağı olan Rodos şövalyelerinin üzerine sefer yapılmasını söylerler. Bu duydukları üzerine Yavuz Selim vezirlerine dönerek şunu söyler: “Artık bundan sonra ahiret seferinden başka seferimiz yoktur.” Aslında bunu vefatının yaklaştığını haber veriyordu. Şam’da iken de Muhyiddin-i Arabî’nin türbedarı onun bundan sonra fazla yaşamayacağını kendisine söylemişti.

Sultan Selim, Mısır Seferini tamamladıktan sonra Batı Seferi'ne başlamak istemiş bu amaçla Veziriazam'ı Kapıkulu askerleriyle Edirne'ye göndermiştir. Yavuz Selim, Edirne’ye harekete hazırlandıktan sonra bir gün musahibi Hasan Can’la saray bahçesine iner, orada birlikte dolaşırken Hasan Can’a arkasına bir şey battığını ve canını acıttığını söyler, fakat o Yavuz Sultan Selim'in bu sözü üzerine elini onun sırtına atar ancak birşey bulamaz. Yavuz, ikinci defa söylenince, Hasan Can Yavuz'un gömleğinin düğmelerini açar ve sırtındaki çıbanı görür. Yavuz’un ölümüne neden olan çıbanın halk arasında "yanıkara" denilen bir çıban olduğu rivayet edilir ki, bu 'şirpence' ya da 'aslan pençesi' adıyla anılan maruf bir çıbandır. Yavuz Sultan Selim, Hasan Can’a oradaki çıbanı sıkmasını emretmiş ancak Hasan Can bundan çekinmiş ve padişaha şöyle cevap vermiştir: “Padişahım bu büyük bir çıbandır, henüz hamdır, sıkmak doğru değildir, isterseniz üzerine uygun bir merhem sürelim.' Sultan Selim bu cevabın üzerine: “Biz çelebi değiliz ki bir tane çıban için cerrahlara gidelim.” der ve o geceyi acı içinde geçirir. Ertesi gün hamama giden Yavuz, acı veren bu çıbanı hamamda ovdurur, çıbanı sıktırır ve hamamdan çıktıktan sonra Hasan Can’a: 'Seni dinlemedim ama kendimizi heder.' der.

Tüm bunlar Yavuz'un sefere çıkmasına engel olamamıştır. Yavuz Edirne seferine önceden karar verildiği için hasta olduğu hâlde 1520 yılında Temmuz ayında sefer için yola çıkmıştır. Ömrünün son günlerini Edirne'de geçiren Yavuz Sultan Selimin Edirne'ye at üstünde gitmiş olması onun rahatsızlığının derecesini arttırmıştır. O gitmeden önce vezirler ve devlet erkânı daha önce Ordu-yu Hümayun ile yola çıkmışlardı. Dinlenmek ve konaklamak için Harami Dere’sinde kaldıkları gece, Yavuz Sultan Selim oldukça ağır bir şekilde rahatsızlandı. Güneş doğmaya başlayınca Ferhad Paşa’ya “ileri konağa varsın.” diye haber gönderdiler. Ferhat Paşa’ya haber ulaştığında, ileriye hareket etti ve böylece birkaç gün gidildi. Çorlu yakınlarında babasıyla savaştığı yerde Süt Gölü adlı menzilde duruldu. Hastalığı burada iyice arttı ve 40 gün kadar burada kalındı. İlaç tedbiri için o bölgede beklemek gerekti. Onun hastalığı ile ilgilenen tabiplerin en başında Reis’ül-Hükema geliyordu ve o dahil olmak üzere bütün tabipler, eşi ve benzeri bulunmayan bir tedavi için büyük bir çaba gösterip padişahın üzerine hassasiyetle titrediler, lakin tedavi sonuç vermedi. Hastalığı günler geçtikçe daha da ilerledi. Bazı düşmanların böyle kötü günleri fırsat bilerek yağmaya girişeceklerini bildiklerinden padişahın hastalığı gizli tutuldu, vezirlere ve Ordu-yu Hümayuna çavuşlar gönderildi.

Yavuz Selim, ne yazık ki 23 Eylül 1520 Perşembe günü saba karşı ebedi diyara hicret etti. Böylece hilafet tacını ve tahtını, Hadim-ul Haremeyn vasfı ile yönettiği saltanatını, yegâne varisi olan tek evladı Sultan Süleyman Han Hazretlerine bırakmış oldu. Yavuz Sultan Selim'in bir tek oğlu vardı ancak yine de karışıklık çıkmasın diye ölümü daha önceki padişahlarda alınan tedbirler gibi saklanmıştır.

Son Güncelleme : 16.04.2021 13:04:22
Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selim Nasıl Öldü"
Bugün tarih dersinde Osmanlı imparatorluğunun yükselme dönemi padişahlarını işlemeye devam ettik. Tarih öğretmeni yavuz sultan selimi anlatırken arkadaşımla konuştuğumu gördü ve bana kızarak çıkışta sadece bana ev ödevi vereceğini söyledi. Çıkışta öğretmenim yavuz sultan selimin nasıl öldüğünü kompozisyon şeklinde hazırlayıp kendine getirmemi istedi. Yavuz sultan selim nasıl öldü?
Yetkin . 23.10.2018 21:01:40
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim'in Dedesi, İstanbul'u fethi ile tanınan Fatih Sultan Mehmed'dir. Osmanlı Padişahları arasından yedinci hükümdar olmuştur. 1431 yılı...
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da do...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022