Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim Kimdir

Yavuz Sultan Selim kimdir sorusuna 9. Osmanlı padişahı, ilk Osmanlı halifesi ve 88. İslam halifesidir diyebiliriz. 10 Ekim 1470 senesinde Amasya'da doğmuş, babası 2. Beyazıt, annesi ise Gülbahar Hatun'dur. Şehzadeliğinde alimlerden din ve fen ilimleri üzerine dersler almış, Farsça ve Arapça öğrenmiştir. Bu dönem Amasya'da bulunan 1. Selim, askeri konularda ve devlet idaresini öğrenmesi için, Trabzon Valiliği'ne atanmıştır.

Yavuz Sultan Selim şehzadelik dönemi

29 yıl valilik yaptığı Trabzon'da Türkmenlerin Osmanlı Devletinden memnuniyetsizliğini ve Safevilere yöneldiklerini görmüştür. Burada akınlar düzenleyen ve Türkmenleri etkileyen Gürcülere karşı seferler düzenlemiş, 1508 senesinde Ardahan, Artvin, Erzurum ve Kars'ı Osmanlı Devletine kazandırmıştır. Elde ettiği ganimetin beşte birini Türkmenlere vermiştir. Askeri başarıları sebebiyle yeniçerilerin, Türkmenlere yaptığı yardımlarla onların desteğini alarak taht kavgasına girmiştir. Babasının saltanatı terk edeceğini öğrendiğinde, tahta çıkmak için Fatih kanunnamesi gereği kardeşlerini öldürmesi gerekiyordu. Şehzade Ahmed ve Korkut'u yakın takibe aldı. Kırım hanının askeri desteğini de alarak, tahta çıkmak için çalışmalara başladı. İstanbul'a daha yakın olabilmek için Rumeli'den bir sancak istedi. Kendisine verilen Kefe'yi kabul etmeyerek, Rumeli'ye geldi. Burada babasının kuvvetleriyle savaş yapmadan bir antlaşma yapmış, 3 sancak ve para desteği almıştır. Aynı zamanda babasından şehzadelerinden hiçbirini veliaht olarak göstermeyeceğine dair güvence almıştır. İlerleyen dönemde babasının sözünü tutmaması ve Şehzade Ahmet'in padişah ilan edilmesiyle, Selim'i destekleyen yeniçeriler ayaklandı. Beyazıt bunun üzerine Selim'i İstanbul'a çağırdı. Beyazıt Oğlunun destekçilerine gördüğünden, Mayıs 1512 tarihinde saltanatını oğlu için bırakmıştır.

Yavuz Sultan Selim ve diğer şehzadeler arasındaki taht kavgalarının sona ermesi

Babasının Çorlu'ya giderken vefat etmesi, Şehzade Ahmet'in tahtı bırakmak istememesi sebebiyle taht kavgaları kızışmıştır. Konya'da kendini hükümdar ilan eden ve oğlunu Bursa üzerine sefere gönderen Ahmet, Bursa'yı ele geçirmiştir. Devlet erkanının Ahmet'i desteklemesi üzerine sadrazamı idam ettirip, yerine Hersekzade Ahmet Paşa'yı atamıştır. Bu arada Yavuz ölen Şehzade Şehenşah ve Şehzade Mahmut'un oğullarını öldürmüştür. Kendisini tanıyan Şehzade Korkut'u ise Saruhan sancakbeyliğine getirmiştir. Burada Korkut'u tahta çıkmayı arzu ettiğinden dolayı 9 Mart 1513 tarihinde öldürtmüştür. Ahmet'i de Yenişehir ovasındaki savaşta esir alarak boğdurmuştur. Bunların ardından tahtın tek varisi Yavuz kalmıştır.

Yavuz Sultan Selim saltanatı

İran seferi ve Çaldıran savaşı: Selim tahta çıktığında doğuda bulunan Şii Safevi devletinden ötürü sıkıntılı bir dönem yaşanmaktaydı. Safevi devletinin ortadan kaldırılması Anadolu'da ki Osmanlı egemenliğini sağlayacak ve Doğu Anadolu savunması güçlenecekti. Bu yüzden Safevilerle savaş için hazırlıklara başlandı. Safevilerin başı olan Şah İsmail'de savaş hazırlığı yapmaya başladı. İran seferine 1514 yılında çıkıldı ve Tebriz'e doğru yürüyüşe başlandı. Seferin uzun sürmesi nedeniyle, orduda kıtlık baş göstermiş ve bu yüzden geri dönmek isteyenler olmuştur. 1. Selim'in askerlere cesaret vermesiyle, 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran ovasında Safevilerle savaş yapılmış ve zaferle çıkılmıştır. Bu bölgede Özbeklerle de müttefik olunmuştur. Şah İsmail kaçmış, Yavuz Tebriz'e girmiştir. Burada bulunan ilim adamları İstanbul'a gönderilmiştir. Bayburt ve Erzincan Osmanlılara geçmiştir. Şah İsmail'in gözden düşmesiyle, Yavuz Amasya'ya giderek kışı burada geçirmiştir. Bu esnada Dulkadiroğlu ile ittifak yapan sadrazamı sebebiyle yeniçeri isyanı çıkmıştır. Veziriazamı idam ettirip, bir süre atama yapmamıştır. İran üzerine yeniden sefer yapmamaya ve güney ve doğu sınırlarında bazı yerleri ele geçirerek güvenliği sağlamaya karar vermiştir.

Doğu ve güneyde yapılan fetihler: Yavuz Kemah kalesini alarak, Dulkadiroğlu üzerine sefer yapmıştır. Turnadağ galibiyetiyle beyliğin topraklarını ele geçirmiştir. İdris-i Bitlisi aracılığıyla Diyarbakır'ı ve Bitlis'i sulhla ele geçirmiştir. Ramazanoğulları beyliğinin Osmanlı'ya tabi olması nedeniyle bu topraklarla birlikte Anadolu'da birlik sağlanmıştır.

Mısır seferine çıkılması

Mercidabık savaşı: Fatih'ten beri devam eden Osmanlı Memluk anlaşmazlığı olması, İran seferi ile Safevi ve Memluk ittifakına neden olmuştur. Dulkadiroğlu beyliğine son verilmesi Memluklular ve Osmanlılar arasındaki gerginliği arttırmıştır. Osmanlı ordusunun Suriye'den geçmesine izin vermeyen Memlukluların bu hareketi nedeniyle, 5 Haziran 1516 yılında Mısır seferine başlanmıştır. Antep ve Besni alınarak, 24 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık savaşında Memluklular yenilmiştir. Memluk sultanı savaşta ölmüş, Osmanlı toprakları daha genişlemiştir.

Ridaniye savaşı: 28 Ağustos 1516 yılında Halep'i, ardından Şam, Humus ve Hama'yı alan Yavuz için Filistin yolu açılmıştır. 30 Aralık 1516 senesinde Kudüs'e giren Yavuz kutsal toprakları ziyaret etmiştir. 2 Ocak 1517 tarihinde Gazze'ye girmiştir. Barış teklifini kabul etmeyen Memluk sultanı ile Ridaniye'de savaşan Yavuz, 22 Ocak 1517 tarihinde buradan zaferle çıkmıştır. 24 Ocak'ta Kahire alınmış, 4 Şubat'ta buraya girilerek Abbasi halifeliği sonlandırılmıştır. Memluk sultanı Tumanbey idam edilerek, Memluklular yıkılmıştır. Bu sefer sırasında çok fazla ganimet elde edilmiştir. İstanbul'dan destek isteyen Yavuz, elde edilen ganimeti de gelen donanmayla İstanbul'a göndermiştir. Mısır seferiyle Mısır, Suriye, Filistin, Hicaz ve civarı Osmanlılara geçmiş, Doğunun ticaret yolları ele geçirilmiştir. 6 Temmuz 1517 tarihinde Kutsal Emanetlerde Osmanlıların eline geçmiştir. Venediklilerin Memluklulara ödediği vergide Osmanlılara verilmeye başlamıştır. İpek ve baharat yolunu ele geçiren Osmanlılar, Ümit Burnunun keşfine kadar, Avrupalıları ekonomik yönden bağımlı hale getirmiştir. Yavuz Doğu seferine devam etmek istese de, Şah İsmail'in barış istemesiyle bundan vazgeçmiştir.

Kızılbaş Celal ayaklanması ve Batı seferi hazırlıkları: Bozok Türkmenlerinden olan Celal'in askerleriyle Tokat'a gelmesi ve isyan çıkarması nedeniyle, Rumeli Beylerbeyini görevlendiren Yavuz, bundan Şehsuvaroğlu Ali Bey'i de haberdar etmiştir. 1518 yılında Ali Bey tarafından bu isyan bastırılmıştır. Mısır seferinden sonra donanmanın yapımına ağırlık veren Yavuz, yeni düzenleyeceği seferi nereye yapacağına karar vermemişti. Bundan rahatsız olan Venedikliler gereken askeri hazırlıkları yapmaya başlamıştır. Donanmayı yenileyen Yavuz, olabilecek deniz seferlerine hazırlıklı olma isteğini ortaya koymuştur. Ardından Edirne'ye yola çıkması, Yavuz'un Batı seferi düzenleme isteğini ortaya koymuştur.

Yavuz Sultan Selimin ölümü

8 yıl gibi kısa süren saltanatı süresince, oğlu Kanuni'ye Osmanlının altın çağını yaşaması için zemin hazırlamış olan Yavuz, ülke topraklarını 2,5 kat arttırmış, hazineyi doldurmuştur. Söylenen göre hazineyi kendi mührü ile kapatarak, her kim benden sonra bu hazineyi daha fazla doldurursa, kendi mührünü kullansın, dolduramazsa benim mührüm kullanılsın diye vasiyet etmiştir. Bu yüzden daha fazla gelir elde eden olmadığından, Osmanlıların çöküşüne kadar onun mührü kullanılmıştır. Edirne'ye giderken Çorlu'da sırtında çıkan Aslan Pençesi adı verilen çıbandan ötürü 22 Eylül 1520 tarihinde hayatını kaybeden Yavuz, Sultan Selim Camiinin yanına defnedilmiştir. Kendisinden sonra tahta çıkan tek oğlu Kanuni, babasının türbesini yaptırmıştır. Halifeliği Abbasilerden Osmanlılara geçiren, ülke topraklarını genişleten, hazineyi dolduran Yavuz, aynı zamanda Divan edebiyatında Selimi mahlasıyla çeşitli dillerde eserler yazmıştır. Bunların bir kısmı Topkapı müzesinde Selimnameler adıyla sergilenmektedir. Saltanatında imar çalışmalarına da önem vermiş olan Yavuz, Haliç tersanesinin kapasitesini arttırmış, Mevlevi Tekkesine su getirtmiş, medreseler ve sayısız binalar yaptırmıştır. Elbistan Ulu Camii, Diyarbakır Fatih Paşa camisini yaptırmıştır. Şam'da Sultan Selim Camisini, Mısır seferinde Çin ve Hind haritalarını Piri Reis'e yaptırmıştır. İstanbul'da Başladığı Sultan Selim Camisini oğlu Kanuni tamamlamış ve babasının türbesini de yaptırmıştır.

Son Güncelleme : 26.04.2021 07:03:48
Yavuz Sultan Selim Kimdir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yavuz Sultan Selim Kimdir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yavuz Sultan Selim Kimdir"
Cok cok degerli ve devlet lideri imis allah rahmet etsin
Ismail . 02.03.2014
CEVAP YAZ
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Takib ettigi siyaset yüzünden iki devlet arasinda devam eden iyi münasebetlerin bozulmasina sebep olan Aalüddevle Bozkrt Bey'in, Selim tarafindan bertaraf edilip Dulkadir Beyligi'nin Sehsüvaroglu Ali Bey'e verilmesi, Memlûk Sultanligi'nda bir endisey...
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi, Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda Osmanlı sıkıntılı bir dönem yaşıyordu ve bunalımın en büyük nedeni Şii Safevi Devleti idi. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin sağlamlaşması için Safevi Devleti'n...
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Erdebil Sufileri neslinden gelen Seyh Haydaroglu Sah Ismail'in, mense itibariyle Anadolu'lu Boy ve Uluslardan Ustaclu, Samlu, Rumlu( Anadolulu), Musullu, Tekelü, Bayburdlu, Çapanlu, Karamanlu, Dulkadirlu, Varsak, Afsar, Kaçar ve Karacadag Sufilerini ...
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Trabzon'da vali bulundugu siralarda Sah Ismail'in faalietleri sonucu memlekette meydana gelen ve Siîlige dayanan iç isyanin tehlikeli boyutlarini gören Yavuz Sultan Selim, ancak babasinin yerine geçip iç güvenligi sagladiktan sonra yüzünü doguya çevi...
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selim şiirleri, çoğunlukla Farsça olarak yazılmıştır. Farsça'yı en iyi kullanan Osmanlı Devleti'nin padişahlarından olan Yavuz, çok güzel Farsça Divan hazırlamıştır. Bunun yanında Arapça şiirleri de bulunmaktadır. Türkçe şiirler yazdığı ...
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selim'in Ölümü, kara çıban denilen ve zamanın kanseri olarak düşünülen bir rahatsızlık yüzünden hastalanarak vefat ettiği bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıktıktan sonra, hükümdarlığı çok kısa süre sonra son bulmuştur. Fakat t...
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selim'in Tahta Çıkışı, Babası 8.Osmanlı Padişahı olan 2. Bayezid'tir. Annesi Dulkadiroğulları Beyliği'nden Gülbahar Hatun olarak bilinir. Babası Amasya'da şehzade iken dünyaya gelen Selim 10 Ekim 1470 de dünyaya gelmiştir. Tahta çıkıp 9...
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selim'in Eşleri arasında, Tarihe damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan Ayşe Hafsa Sultan'da bulunmaktadır. Ayşe Hafsa Sultan tarihte Valide Sultan olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim'in eşleri arasınd...
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selim'in Yaptığı Yenilikler, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'a yaptığı sefer sonucunda kutsal topraklar Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. 6 Temmuz 1517 yılında Kutsal Emanetler ( Emanet-i Mukaddese ) adı verilen ve aralarında...
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selim'in Fetihleri sayesinde, Osmanlı topraklarını genişleterek daha da zengin olmasını sağlamıştır. Hüküm sürdüğü 8 yıl boyunca, Vatani için at üzerinde geçirmiştir. Osmanlı Devletinin en iyi yıllarını yaşamış olup, Kendisinden sonra ye...
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı; Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş beşincisi, ikinci Beyazıt'ın oğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Annesi Dul Kadir oğulları Beyliğinden Gülbahar Hatun, eşinin adı Ayşe Hafsa Sultan'd...
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Yavuz Sultan Selim dönemi, 8 yıllık bir sürede Osmanlı toprakları iki buçuk kat daha büyümüştür. 1. Selim, Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı ve Yavuz olarak anılan 1. Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğmuş olan 88. İslam Halifesi ve 9. Osmanlı padişahıdır....

 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Camii
Şah İsmail Ve Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selimin Fethettiği Yerler
Yavuz Sultan Selim Türbesi
Yavuz Sultan Selim Kürt Şiiri
Yavuz Sultan Selim Babası
Yavuz Sultan Selim Babasını Öldürdü Mü
Yavuz Sultan Selim Tuğrası
Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Küpe
Turnadağ Savaşı
Ridaniye Savaşı
Çaldıran Savaşı
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim Dönemi Memlük İliskisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi İran Seferi
Yavuz Sultan Selim Dönemi Sefavi İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Siyaseti
Yavuz Sultan Selim Şiirleri
Yavuz Sultan Selimin Ölümü
Yavuz Sultan Selimin Tahta Çıkışı
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Popüler İçerik
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim Bedduası
Yavuz Sultan Selim'in bedduası diye öne sürdükleri bedduanın ne mantıklı bir açıklaması var ne de ispatı var. Bu Türk- Kürt kardeşliğini bozmak içi...
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim Dedesi
Yavuz Sultan Selim'in Dedesi, İstanbul'u fethi ile tanınan Fatih Sultan Mehmed'dir. Osmanlı Padişahları arasından yedinci hükümdar olmuştur. 1431 yılı...
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları
Yavuz Sultan Selim Çocukları, On dört çocuğu olduğu bilinmektedir. Yavuz Sultan Selim'in kayıtlara geçen eşi Valide Sultan diye anılan, Ayşe Hafsa sul...
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe
Yavuz Sultan Selim Küpe, Yavuz Sultan Selim'i küpe takıp takmadığı hakkında pek çok görüş bulunmaktadır. Yıllardır bize Yavuz Selim diye (alıntı), Şah...
Turnadağ Savaşı
Turnadağ Savaşı
Turnadağ savaşı, Osmanlı devleti ile Dulkadiroğulları beyliği arasında olmuştur.12 haziran 1515 tarihinde yapılan savaş Yavuz Sultan Selim döneminde y...
Ridaniye Savaşı
Ridaniye Savaşı
Ridaniye savaşı Osmanlılar ile Memlûklar arasında meydana gelmiştir. Savaş 23 Ocak 1517 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu savaş 24 Ağustos 1516 yılında ...
Çaldıran Savaşı
Çaldıran Savaşı
Çaldıran savaşı, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim ile şii inançları kurulmuş olan Safevi devletinin başındaki Şah İsmail arasında geçen bir meydan ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yavuz Sultan Selimin Eşleri
Yavuz Sultan Selimin Yaptığı Yenilikler
Yavuz Sultan Selimin Fetihleri
Yavuz Sultan Selimin Hayatı
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022